Ürünler

  • Genel Bakış
  • Genel Bakış

Genel Bakış

Çünkü çiftliğinizin başarısı, bireysel ineklerinizin sağlık ve verimliliğine bağlıdır. SCR kendisini, her ineğe gereken önemin verilmesine adamıştır.

Dünya çapında milyonlarca ineği izleyen veri analiz eden çözümümüz, verimliliği arttırmak ve büyümeyi teşvik etmek isteyen başarılı süt işletmecilerinin güvenini kazanmış ve kendini kanıtlamış bir üründür. Biz her ineğin verimliliğinin en iyilenmesi için şart olan geri bildirimleri ve analizleri sunuyor, bu sayede sürü performansının en üst seviyeye çıkarılmasını ve çiftçilerle ailelerinin daha güvenli ve refah içinde bir geleceğe sahip olmalarını sağlıyoruz.

SCR yenilikçiliği aşağıdaki prensipleri kendisine rehber edinmiştir:

Uzmanlık: Yüksek süt üretim verimine odaklanmış derin bir endüstri tecrübesi

Bağlılık: Çiftçilerin en fazla sıkıntı yaşadığı konulara cevap verebilecek verimli araçlara odaklanma

Uygulanabilirlik: Ayakları yere basan bir yaklaşım, kullanım kolaylığının ve harekete geçilmesini gerektiren bilgilerin sağlanması

Çeviklik: Çiftliklerin boyutu büyüdükçe uyumun sağlanması için ölçülebilir ve modüler sistemlerin tasarlanması

 
Paylaş;