Süt Hayvancılığı Sistemleri

Ülkemizde süt hayvancılığı değişik ölçeklerde yapılmaktadır. Küçük aile işletmeleri işlenen sütün büyük bir bölümünü üretmekle beraber özellikle bazı bölgelerimizde orta boy aile işletmeleri gittikçe büyüyen sürülere sahip olmakta ve büyük ölçekli çiftlikler de sektördeki paylarını artırmaktadır.

Çiftlik büyüklüğünden ve yönetim tarzından bağımsız olarak süt işleyen firmaların bu çiftliklerden talebi kaliteli bir hammadde yani bakteri seviyesi ve somatik hücre sayısı düşük, kimyasal kalıntılardan ari, temiz süttür.

Bu özelliklere sahip sütün üretilmesinde mevcut uluslararası normlara uygun yapılandırılmış ve kurulmuş bir sağım sistemi birinci şarttır. Fakat doğru sistemi satın almak sadece ilk adım olmakta, zaman içinde uygun fiyatlı orijinal yedek parça, periyodik bakım işlemleri ve uzman teknisyen hizmeti ile desteklenmeyen sistemlerin verimliliği ve güvenilirliği azalmakta ve süt çiftliğinin kalbi olan sağım sistemindeki bu gizli veya gözlenebilir aksaklıklar çiftliğin karlılığını doğrudan etkilemektedir.

Tarımak, her ölçekteki süt çiftliğinin tam ihtiyacı olan güncel teknolojiye sahip üstün kaliteli sağım ekipmanı ile donatılmış farklı özelliklerde Bereket sağım sistemlerini ülkemiz süt üreticilerinin kullanımına sunmaktadır.

 
Paylaş;