Genel Bilgi

Yağmurlama sulama, doğal yağış benzeri uygulanan bir yöntemdir. Su yağmurlama başlıklarına genelde borular ile pompalanarak ulaştırılır ve döner başlıklardan püskürtülerek damlalar halinde toprağa düşer. Pompa, borular ve yağmurlama başlıklarının seçimi ve uyumu suyun eş dağılımını sağlayarak yağmurlama sulama başarısını arttırır.

Uygun bitkiler

Yağmurlama sulama, hemen hertür tarla bitkileri için uygundur. Bitkinin türüne göre damla büyüklüğüne dikkat edilmelidir. Su damlası büyüklüğü, yağmurlama başlığının yapısı ve su basıncı ile ilişkili olup doğru seçim yapılmalıdır.

Uygun topraklar

Yağmurlama sulama, hertürlü toprağa uygulanabilir. Toprağın geçirgenliğine göre yağmurlama başlığı hızı (mm/h) doğru seçilmeli, böylelikle toprakta göllenme ve kaymaklanma önlenmiş olur.

Uygun sulama suyu

Yağmurlama sulama suyu başlık memelerinin tıkanmasını veya tortu oluşmasını sağlamayacak kadar temiz olması arzu edilir. Böylece işgücü kayıpalarının önüne geçilmiş olur.

Yağmurlama Sistemi Düzeni

Tipik bir yağmurlama sulama sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Pompa ünitesi (Kaynaktan su alarak boru sistemine verilmesi için yeterli basınç temin eden bir santrifuj pompadır)

Anahat (Pompadan yanal hatlara su taşıyan ve genellikle yanal hatlardan daha büyük çaplı borulardır)

Yanal hatlar (Lateraller) (Yağmurlama başlıklarının konuşlandığı boru hatlarıdır)

Yağmurlama başlıkları ( Pompa vasıtasıyla sağlanan ve boru hatları ile iletilen basınçlı suyu dairesel hareketle püskürterek toprağa döker)

Şekil1: Yağmurlama sistemi düzeni (Yanal hat değişimi)

Yağmurlama Sistemleri İşletimi

Bir yağmurlama sisteminin temel amacı, ıslatma alanına dolayısıyla ürüne mümkün olduğu kadar eşit su uygulamaktır.

Sulama Alanı

Normal olarak yağmurlama başlığı sulama alanı daireseldir. Homojen bir sulama için başlık ve yanal hat aralıkları aralıkları dikkatle planlanmalıdır. Pratik olarak yağmurlama başlıklarının diziliminde üst üste bindirme, başlığın fırlatma çapının %65'i olmalıdır.

Şekil2: Yağmurlama başlıkları sulama alanı planlama

Yağmurlama uygulamalarında rüzgar faktörü her zaman dikkate alınmalıdır. Yağmurlama başlıklarının birbirlerine yakın yerleştirilmesi rüzgardan etkilenmeyi azaltabilmektedir.

Yağmurlama Başlıkları, yalnızca üretici tarafından önerilen doğru çalışma basıncında çalıştırdıkları taktirde en iyi performansı sağlayacaklardır. Basıncın önerilenden düşük yada yüksek olması eşit su dağılımı ve yağmurlama hızını etkileyecektir. Uygulamada en fazla görülen düşük basınç ile çalışmadır.

Yağmurlama hızı

Yağmurlama hızı, belirli bir zamanda birim alana düşen su miktarını ifade eder ve mm/saat olarak ölçülür. Yağmurlama hızı, başlık meme çapı büyüklüğü, çalışma basıncı ve başlık aralıklarına bağlıdır. Sulanacak bitki toprağının su geçirgenliğine göre suyun kolayca toprak tarafından emilecek bir yağmurlama hızı seçilmelidir.

Genel Bilgi

 
Paylaş;